13 Haziran 2008 Cuma

Arıcılık Desteklemesi


13 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26905
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2008/31)


Aktif koloni (arılı kovan) desteklemesi
MADDE 8 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcılar, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne doğrudan veya birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;
1) Dilekçe (Ek-15),
2) Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek-16),
3) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunu ibraz eder.
b) Destekleme için başvurular 2 Haziran – 31 Temmuz, işletme tespitleri ise 2 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında yapılır.
c) İl/ilçe müdürlükleri birlik yetkilisi ile destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini arılıkta inceleyerek "Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı"nı (Ek-17) düzenler. Üreticinin gezginci arıcı olması halinde düzenlenen, dilekçe, Arılık ve Koloni Bildirim Formu, Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun asılları veya onaylı suretleri üreticinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
ç) Arıcının kayıtlı olduğu ilçe müdürlükleri desteklemeye konu belgeleri, icmal ekinde en geç 31 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlükleri tarafından alınan belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra destekleme ödemesi için "Aktif Arılı Kovan Hak Ediş Belgesi" ni (Ek-18) birliklere göre ayrı ayrı düzenler. Hakediş belgeleri 03 Kasım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde toplu olarak ilgili banka şubelerine gönderilir.
d) 1 Kasım tarihinden itibaren hakediş belgesi düzenlenmez. İl müdürlükleri, hakediş belgelerindeki desteklemeye konu arıcıların icmalini (Ek-19) en geç Kasım ayı sonuna kadar istatistikî bilgi amacıyla TÜGEM’e gönderir.
e) Aktif arı koloni desteklemesine konu olacak kovan sayısı, işletme başına en fazla bin adettir.Arkadaşlar tüm arıcıların yeni kurulmuş olan Arıcılık kayıt Sistemine kovanlarını kayıt ettirmek zorundadır.Bundan sonra kovanları bir yerden bir yere naklederken bu sisteme kayıtlı olup olmadığına bakılacak eğer kayıt yaptırılmamışsa sağlık ve nakil sertifikası verilmeyecek.Bu sene sistem yeni başladı biraz esnek olabilir ama tüm arkadaşların kayıt yaptırmasında fayda var.


Yukarıdaki işlemleri yaptıran arıcılara kovan başına 5 YTL ödenecektir.

2 yorum:

taskın dedi ki...

SLM
tüm arıların kayıt altına alınması
en önemli şeydir
yararlıdır,

İlhami Uyar dedi ki...

Erdal bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunar .işlerinizde başarılar dilerim.