30 Haziran 2008 Pazartesi

AYVALIKTA DA AYÇİÇEĞİ VAR

Ayçiçeği denince akla hep Trakya gelir.
Oysa sahildede ayçiçeği yetişir ve arıcılar kovanlarını getirsin diyede kovan başına 17 YTL ödeme yapılır.Hem bal alınır hem para güzel alışveriş.....

Şimdilik arılar yeni ziyarete başlamış durumda.


Bakalım sonu nasıl olacak


Zeki YILMAZ getirmiş kovanlarını ayçiçeğine alıcak parasını ve balını......


Remzi TAŞMAZ da getirmiş kovanlarını ayçiçeğinin nimetlerinden faydalanmaya....

Hüseyin YILMAZ ın arıları......29 Haziran 2008 Pazar

Kovan tesbitlerini yaptımayı unutmayalım.


Arkadaşlar Biliyorsunuz yeni Arıcılık Kayıt Sistemine tüm arıcıların kayıt olması gerekiyor.Birlik üyesi olan arıcılar bulundukları yerlerdeki İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek kovanlarını tesbit ettirerek tutanağa bağlatmak zorundalar.Önümüzdeki dönemde arı nakilleri bu kayıtlar üzerinden ve internet ile yapılacaktır.Bizde bundan yola çıkarak bölgemizde müreacaat eden arıcıların kovanlarını iki teknik eleman ve birlik temsilcisi ile tesbit ederek sisteme girmeye başaldık.


Bağyüzü köyünden Nedim İLHAN ın tesbitini yaptığımız kovanları içlerinde bazıları tripleks bunlar şu anada Trakya yolundalar.


Bunlarda bölgemizde yeni açmış olan ve arıcıların bel bağladığı bitkilerden AYIT

22 Haziran 2008 Pazar

Birleştirme başarıyla sonuçlandı

Daha önceki yazılarımda yalancı ve gerçek ananın aynı kovanda birlikte olduğundan bahsetmiştim.İşte o kovanın yalancı anasını sirkelemek suretiyle kovandan uzaklaştırdım.tarlacılar tekrar kovana döndüler böylece gerçek ana kovanın tek hakimi oldu.Bu kovan çok zayıfladığından onu anasını beğenmediğim 7 çerçeveli bir kovanla birleştirmeye karar verdim.Analı kuvvetli olan kovanın anasını ölürdüm ve kovanın içine attım.4 gün sonra yaptıkları bütün ana yüksüklerini imha ettim ve yalancı anadan kurtardığım ve italyan cinsi ana arısı olan kovanın zaten bir çerçeve olan arılarını kuvvetli olan kovanın üzerine bir kat ve arasınada gazete kağıdı koymak suretiyle birleştirdim.
iki gün sonra kovanı açtığımda bir kaç yerinden ince bir çivi ile delik açmış olduğum gazete kağıdını kemirdiklerini ve üst kattaki arılarla bütünleştiklerini gördüm.
Şimdi 8 çerçeveli ve düzenli yumurtlayan 2008 model anası olan bir kovan kazanmış oldum....


13 Haziran 2008 Cuma

Arıcılık Desteklemesi


13 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26905
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2008/31)


Aktif koloni (arılı kovan) desteklemesi
MADDE 8 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcılar, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne doğrudan veya birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;
1) Dilekçe (Ek-15),
2) Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek-16),
3) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunu ibraz eder.
b) Destekleme için başvurular 2 Haziran – 31 Temmuz, işletme tespitleri ise 2 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında yapılır.
c) İl/ilçe müdürlükleri birlik yetkilisi ile destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini arılıkta inceleyerek "Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı"nı (Ek-17) düzenler. Üreticinin gezginci arıcı olması halinde düzenlenen, dilekçe, Arılık ve Koloni Bildirim Formu, Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun asılları veya onaylı suretleri üreticinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
ç) Arıcının kayıtlı olduğu ilçe müdürlükleri desteklemeye konu belgeleri, icmal ekinde en geç 31 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlükleri tarafından alınan belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra destekleme ödemesi için "Aktif Arılı Kovan Hak Ediş Belgesi" ni (Ek-18) birliklere göre ayrı ayrı düzenler. Hakediş belgeleri 03 Kasım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde toplu olarak ilgili banka şubelerine gönderilir.
d) 1 Kasım tarihinden itibaren hakediş belgesi düzenlenmez. İl müdürlükleri, hakediş belgelerindeki desteklemeye konu arıcıların icmalini (Ek-19) en geç Kasım ayı sonuna kadar istatistikî bilgi amacıyla TÜGEM’e gönderir.
e) Aktif arı koloni desteklemesine konu olacak kovan sayısı, işletme başına en fazla bin adettir.Arkadaşlar tüm arıcıların yeni kurulmuş olan Arıcılık kayıt Sistemine kovanlarını kayıt ettirmek zorundadır.Bundan sonra kovanları bir yerden bir yere naklederken bu sisteme kayıtlı olup olmadığına bakılacak eğer kayıt yaptırılmamışsa sağlık ve nakil sertifikası verilmeyecek.Bu sene sistem yeni başladı biraz esnek olabilir ama tüm arkadaşların kayıt yaptırmasında fayda var.


Yukarıdaki işlemleri yaptıran arıcılara kovan başına 5 YTL ödenecektir.

9 Haziran 2008 Pazartesi

Yalancı ve Gerçek Ana Aynı kovanda

Fotoğraftaki ana arıyı İzmir Tarımsal Araştırma Enstitüsünden almıştım.
Anasız kovanlarımdan birine vermek için kafesin içindeki işçi arıları çıkarmıştım ,vereceğim kovanı bir kez daha gözden geçirirken yalancı ana yumurtalarına rastladım ve bunu bilerek kovana ana arıyı kafesle verdim ve 2 gün sonra kafesi açtım ana arı yukarıdaki gibi kovanda kabul gördü fakat yalancı ana yumurtalarıda devam ediyordu.Gerçek Ana arı bir taraftan Yalancı ana arı birtaraftan yumurtluyordu fakat gerçek ana sadece en sondaki çerçeveye yumurtluyor yalancı ananın olduğu çerçevelere gitmiyordu.
Yukarıdaki fotoğrafta Yalancı ana yumurtalarını rahatlıkla görebilişrsiniz.Bir iki gün önce kovanda pis bir koku duydum yalancı ananın erkek arı yumurtası yumurtladığı ve kapatılmış gözlerin içine bir çubukla baktığımda gözlerin içindeki larvaların sıvı hale gewldiğini ve kokunun bundan kaynaklandığını gördüm.Bu Yavru çürüklüğü emarelerine benzemiyor bu konuda tecrübesi olan arkadaşların bilgilerini paylaşmalarını rica ederim.

Bende Gerçek ananın üzerinde bulunduğu çerçeveyi yeni bir kovana koydum ve eski kovanı 100 metre uzağa götürerek bir bezin üzerine sirkeledim.Tarlacıların hepsi eski yerine dönünce kalanları imha ettim bakalım yalancı anadan kurtulabildikmi göreceğiz.........
2 Haziran 2008 Pazartesi

Taze kabartılmış petekler ve faaliyetteki kadim misafirimiz petek güvesi kelebeği

Bunlar bu sene böldüğümüz kovanlara verdiğimiz ham peteklerin son hali kabartmaya devam ediyorlar.

Buda davetsiz misafirimiz petek Güvesi kelebeği

1 Haziran 2008 Pazar

Nektar kaynaklarına ilginç bir örnekLigustrum diye bildiğimiz bahçelerin kenarlarına çit bitkisi olarak dikilen ve boylanmadan kesilen yani budanan bitkinin ağaç olmuış hali.


Şu anda çiçek açmaya başladı arılar bu bitkiyi aynı kestane çiçeği gibi seviyor.Hoş bir kokusu var.


Bunlarda ortanca arıcılıkla ilgili bir bitki değil ama güzel diye koydum.Korkusuz bir böcek ve deve dikeni

Bu böcek kovana girmiş ve gözün içinde böylece faaliyette bulunuyordu. Bu böceklerden kovanların başında çok var sizlerdede aynı problem varmı ve bu böceğin adını bilen varmı?

Buda Deve Dikeni nektar ve polen kaynaklarından.